USA vil kaste Iran ut av FNs kvinnekommisjon

foto