Tyske leger ber om gjeninnføring av munnbindpåbud

foto