Kongsberg Gruppen styrker satsingen på fornybar energi

foto