Utvalg mener flere oljepionerer skal få krefterstatning