Lovavdelingen: Pollestad ikke inhabil i pelsdyrsak