Pandemi og prisutvikling påvirker budsjettet for Oslo

foto