Framtiden i våre hender advarer mot grønnvasking av fond