Sykehusene med nytt system som skal innføre legemidler raskere