Seks personer til sykehus etter båtkollisjon i Rogaland