India: Flere titall har mistet livet i oversvømmelser

foto