FHI: Frykter like mange koronainnleggelser som i vinter

foto