Utlånsforskriften videreføres med moderate lettelser – kan bli lettere å få boliglån

foto