Forsvarer etter gjenopptakelse av Dagmamma-saken: Har stått i et 17 år langt mareritt

foto