SV ber om at alle skoleansatte får opplæring i å håndtere voldelige elever

foto