Ett år etter frigjøringen av Butsja må lokalbefolkningen lære å leve med traumene

foto