Siktet mann er løslatt etter trusselsituasjon i Klæbu