Regjeringen møter partene i arbeidslivet for å diskutere lønnsoppgjøret