Støre: Gamle fraværsregler også neste skoleår

foto