Faktisk.no: Fakta om barnevernet: Hva vet vi om selvmord?