Polsk oljerørledning reparert etter lekkasje

foto