Ekspert om Finnes' verdipapirhandel: Veldig mye og svært avansert

foto