Forskning: Yrker med høyt fysisk aktivitetsnivå øker risikoen for demens

foto