Foreldrene til Birgitte Tengs krever 600.000 kroner hver hvis tiltalte blir dømt

foto