Hjemmetjeneste i Oslo kommer ikke fram på glattisen

foto