Tiltaltes siste ord i Tengs-rettssaken: – Jeg har aldri drept noen

foto