Nesten 7500 søknader om erstatning for ødelagte avlinger