Faktisk.no: Sykehuseksplosjonen i Gaza: Nye analyser sår tvil om videobevis