Ullevål sykehus oppretter egen Ukraina-avdeling

foto