Engelsk klubb framskynder avspark – håper det gir lavere strømkostnader

foto