Dutertes foretrukne etterfølger trekker seg fra presidentvalg

foto