45 millioner kroner fra Forskningsrådet til å redusere ulikhet i helse

foto