Efta-domstolen: Nav praktiserer nok en trygderegel feil

foto