Fregatt med motortrøbbel i Grimstadfjorden i Bergen

foto