Uvaksinerte folkevalgte i Latvia må holde seg hjemme