Faktisk.no: Er det mange dødsulykker på veiene i år?