Kraftverk på Sunnmøre må slippe ut vann – ber om flere strømkabler

foto