Færre studenter enn ventet mistet inntekt grunnet korona

foto