Bøndene forsvarer milliardkravet: Ingen økt selvforsyning uten økt inntekt