Hjertekirurgien flyttes fra Ullevål til Rikshospitalet 15. mai

foto