LO-lederen om lakseskatten: – Forslaget bør kunne danne grunnlag for et bredt forlik i Stortinget

foto