Utdanningsdirektoratet: Ser ikke ut til å bli avlyst eksamen andre steder enn i Møre og Romsdal