Flere investorer vil anke frifinnelsen av norsk banktopp

foto