USA har sendt avanserte krigsfly til øvelse ved Koreahalvøya

foto