Økonomiprofessor ikke overbevist over regjeringens skattegrep