Tyskland vil ikke ta imot flere asylsøkere fra Italia

foto