Ukraina sier Russland har begynt «energiterroren» før vinteren