Høyre vil ha flere arbeidsplasser for utviklingshemmede

foto