LO-lederen med flammende forsvar av arbeidslinja

foto