Seks drept i sammenstøt mellom hæren og opprørere i Peru