Arbeiderpartiet skal grundig evalueres etter valgskred

foto